Prof dr Nebojša Radovanović

Specijalista opšte hirurgije

Rođen 1958. u Požarevcu.

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a zatim specijalizaciju iz opšte hirurgije.

Od 1990. godine radi na Prvoj hirurškoj klinici u Beogradu, gde je i professor hirurgije.

Bavi se hirurgijom jednjaka i želuca.