Prim. dr Vladimir Cijan

Specijalista opšte hirurgije

drvladimircijan@expertmedical.rs

Rođen  18. 05. 1966. godine, u Beogradu, oženjen, otac dvoje dece.

Živi i radi u Beogradu. Govori engleski i slovenački jezik.

Radno mesto i radno iskustvo

- odeljenje abdominalne i onkološke hirurgije od 1993. godine; od 2000. god. kao specijalista opšte hirurgije

- osnivač i vođa Centra za preponske hernije „Hernija Servis“ pri Hirurškoj Klinici „Nikola Spasić” KBC 2012. god.

- šef Odseka za herniologiju Hirurške Klinike ‘’Nikola Spasić’’ od 2013. god.

- načelnik Odeljenja operacionog bloka Hirurške Klinike ‘’Nikola Spasić’’ od 2017. god.

- honorarni asistent na predmetu opšta i ratna hirurgija od 2001. do 2009. godine

- predavač i demonstrator od 2013. godine

- konsultant i operator iz oblasti herniologije od 2017. godine

Obrazovanje

Profesionalna članstva

- predsednik osnovne podružnice SLD KBC ‘’Zvezdara’’ od 2005.-2009.godine;

- član Predsedništva SLD od 2007.-2009. godine;

- dobitnik Zahvalnice SLD za 2005. godinu ; Diplome SLD za 2011. godinu i Plakete SLD za 2016.godinu

- član Upravnog odbora od 2008. godine

- potpredsednik Udruženja od 2013. godine

Stručna usavršavanja u inostranstvu

Publikacije

Autor ili koautor preko 40 radova, naročito iz oblasti herniologije, koji su saopšteni i publikovani u domaćim i međunarodnim časopisima i na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Učesnik i predavač na preko 30 međunarodnih i domaćih simpozijuma iz oblasti opšte hirurgije i hirurgije prednjeg trbušnog zida.

Klinički rad

Primarijus dr Cijan obavi više stotina operacija, kako onih koje vrši u lokalnoj anesteziji po principima jednodnevne i ambulantne hirurgije, do rekonstrukcija trbušnog zida posle velikih i recidivnih postoperativnih hernija koje se vrše u opštoj anesteziji primenjujući savremene otvorene tehnike sa ili bez primene protetskih implanta.

Reprezentativne reference

  1. Kongres Torino 2005; 29. Kongres Atina 2007; 30. Kongres Sevilja 2008; 4th Joint Hernia Meeting, World Hernia Congress, Berlin 2009; 32. Kongres Istanbul 2010; 33. Kongres Gent 2011; 5th Annual EHS/AHS Joint Hernia Congress 2012 World Hernia Congress, New York 2012; 34. Kongres Gdanjsk 2013; 35. Kongres Edinburg 2014.; 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Milano Italy, 2015.; 38. Kongres Roterdam, Holandija, 2016. god.; 39.Kongres Beč, Austrija 2017.god.;AHS-EHS Joint Hernia Congress, Miami 2018.god.; 41st Annual EHS congress 2019 Hamburg

Web reference

https://www.youtube.com/watch?v=aDBMD11jtho

https://www.youtube.com/watch?v=0cKwSXNqDRI

http://bgonline.rs/prim-dr-vladimir-cijan/

http://www.novosti.rs/vesti/zivot_+.304.html:421630-Noz-leci-bruh

https://www.youtube.com/watch?v=s-8eIaEjhpw

https://www.youtube.com/watch?v=A4SAhNFrdBY

https://www.youtube.com/watch?v=Rc0gxQH27Ts

http://www.politika.rs/scc/clanak/384664/Drustvo/Hernija-servis-resava-tegobe-sa-bruhom

https://atlasklinika.com/en/eksperti/vladimir-cijan-2/