Prof. dr Sanja Krejović

Specijalista otorinolaringologije, fonijatrije

Doktorka Krejović je novi član Expert Medical tima sa više od 20 godina radnog iskustva na poslovima lekara i preko 15 godina na poslovima specijaliste otorinolaringologije i subspecijaliste fonijatrije.

Nakon završenih osnovnih studija medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila i specijalističke studije iz otorinolaringologije, magistrirala na istom fakultetu 2005. godine a 2015. je i doktorirala. 

2017. godine je subspecijalizirala fonijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Svoju profesionalnu karijeru je posvetila pre svega otorinolaringologiji dece i odraslih pacijenata, fonijatrijskim pregledom i endovideolaringostroboskopskim pregledom.

Autor je velikog broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Predavač je na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima.

Dobitnik je Nagrade Grada Beograda za doprinos u medicini za 2017. godinu kao autor knjige „Karcinomi larinksa”.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 

Specijalističke studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2005. 

Magisterijum na temu ‚‚Evaluacija terapijskih rezultata metastatskih depozita u vratu kod kasno otkrivenih i neotkrivenih primarnih tumora”. 

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2015. 

Doktorat na temu ‚‚Evaluacija parametara od značaja za kvalitet života laringektomisanih pacijenata”

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2017. 

Subspecijalističke studije na temu ‚‚Fonijatrijska rehabilitacija pacijenata sa jednostranim neurogenim paralizama larinksa”. 

Radno iskustvo:

Klinički centar Srbije od 2000. 

Lekar specijalista odeljenja za Otorinolaringologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju.