Dr Bojan Radovanović

Specijalista opšte hirurgije

drbojanradovanovic@expertmedical.rs

Rođen je 1955. godine u Požarevcu.

Upisuje i završava studije medicine na Beogradskom Univerzitetu 1979. godine.

Od 1980. počinje da radi u hirurškom odeljenju Požarevačke bolnice. Specijalista je opšte hirurgije od 1986. godine, koju završava na Prvoj hirurškoj klinici Univeziteta u Beogradu.

Od početka rada osnovno intresovanje mu je abdominalna hirurgija, a posebno hirurgija kila. U toku specijalizacije interesuje se za digestivnu hirurgiju pa, u okviru staža, boravi u Skoplju kod Prof. Koče Serafimova i Zemunu kod Prim. dr Ljubomira Kostića radi usavršavanja tehnike supraselektivne vagotomije. Kao specijalista učestvuje u timu kod prve pilorus prezervacione pankreatektomije u Jugoslaviji uradjene u Požarevcu 1986 godine.

Uporedo sa abdominalnom hirurgijom posvećuje se hirurgiji kila trbušnog zida. Posebno mesto zauzima uvodjenje biomaterijala u standarnu upotrebu, naročito kod incizionalnih kila, počevši od 1984. godine.

Koautor je prve i jedine knjige o hirurgiji kila u Jugoslaviji koja je izdata 1988. godine, kao plod intenzivne saradnje sa svetskim autoritetima iz ove oblasti.

U periodu do 1990. uvodi prvi operacije po Stoppi, Rivesu i Lichtensteinu, koje su danas osnova moderne klasične hirurgije kila. Početkom devedesetih uključuje se u razvoj laparoskopske hirurgije a 1992. godine završava kurs u Hong Kongu i iste godine započinje laparoskopsku hirurgiju.

Član je i osnivač Jugoslovenskog udruženja za laparoskopsku hirurgiju. Kao instruktor učestvuje u obuci hirurga u 11 bolnica u Srbiji sa urađenih preko 1000 instruktorskih operacija.

Radi prvu laparoskopsku operaciju preponske kile u Srbiji 1995. godine, a zatim uvodi u redovni program laparoskopske operacije incizionalnih, želudačnih kila kao i druge operacije iz domena abdominalne hirurgije. Usavršava se u Minhenu kod Prof. Siverta, Amienu kod Prof. Stoppe, Briselu kod Cadiera.

Organizator je i domaćin međunarodnog kongresa povodom 15 godina laparoskopske hirurgije u Srbiji.

2001. godine sa grupom entuzijasta osniva Udruženje herniologa Srbije čiji je aktuelni predsednik.

Od 2004. godine je član osnivač IEHS (Međunarodno udruženje za laparoskopsku hirurgiju kila) a 2012. godine organizuje kongres ovog udruženja u Beogradu.

Urednik je vodiča dobre prakse za hirurgiju preponskh kila koje je izdalo Ministarstvo zdravlja Srbije.

Trenutna aktivnost je uvodjenje eTEP endoskopske procedure u redovnu upotrebu kod operacija incizionalnih kila.