Ass. dr Miljan Milanović

Specijalista opšte hirurgije

2020. Klinički asistent na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2014. Specijalista opšte hirurgije, Klinika za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

2009. – 2014. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Klinika za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

1999-2006. Doktor medicine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2019. Odeljenje za transplantaciju jetre i hepatobilijarnu hirurgiju, Kings College Hospital, London, kod prof. dr Nigel Heaton

2018. "THD course Mini invasive surgery for the treatment of hemorrhoids and faecal incontinence", Catholic University - A. Gemelli Hospital, Rome, Italy