dugogodišnje iskustvo i najnovija dostignuća

Cenovnik

Cene u RSD
1. Specijalisticki pregledi i usluge
1.1. Specijalistički pregled
6.000,00
1.2. Specijalistički pregled sa UZ
8.000,00
1.3. Pregled profesora
10.000,00
1.4. Pregled lekara opšte prakse
4.000,00
1.5. Kontrolni specijalistički pregled (mesec dana od prvog pregleda)
4.000,00
1.6. Kontrolni pregled profesora
6.000,00
1.7. Kontrolni pregled lekara opšte prakse (mesec dana od prvog pregleda)
2.500,00
1.8. Kontrolni postoperativni pregled mesec dana nakon operacije
4.000,00
1.9. Repozicija kile
od 35.000 – 60.000
2. Dijagnostika
2.1. EKG
500,00
3. Mala hirurgija
3.1. Skidanje kožne ili potkožne promene na telu (mladež, aterom, lipom, higrom…)
23.400.00
3.2. Skidanje dve kožne ili potkožne promene na telu (mladež, aterom, lipom, higrom…)
31.700,00
3.3. Skidanje više kožnih ili potkožnih promena na telu (mladež, aterom, lipom, higrom…)
prema proceni
3.4. Skidanje promena na licu (mladež, aterom, lipom…)
26.000,00
3.5. Skidanje dve promene na licu (mladež, aterom, lipom…)
34.000,00
3.6. Skidanje više promena na licu (mladež, aterom, lipom…)
prema proceni
3.7. Ekscizija klavusa u lokalnoj anesteziji
25.000,00
3.8. Operacija kurjeg oka u lokalnoj anesteziji
20.000,00
3.9. Operacija uraslog nokta u lokalnoj anesteziji
30.000,00
3.10. Operacija uraslog nokta u analgosedaciji
54.000,00
3.11. Incizija apcesa u lokalnoj anesteziji
20.000,00
3.12. Jednostavno vađenje stranog tela iz mekih tkiva
23.400,00
3.13. Komplikovano vađenje stranog tela iz mekih tkiva
34.000,00
3.14. Vađenje krpelja 
6.000,00
4. Opšta hirurgija
4.1. Operacija ingvinalne kile u lokalnoj anesteziji
160.000,00
4.2. Operacije ingvinalne kile u opštoj anesteziji
190.000,00
4.3. Operacija ingvinalne kile obostrano u opštoj anesteziji
260.000,00
4.4. Operacija recidivna ingvinalne kile u opštoj anesteziji
225.000,00
4.5. Operacija recidivne ingvinalne kile u lokalnoj anesteziji
200.000,00
4.6. Operacija femoralne kile u lokalnoj anesteziji
160.000,00
4.7. Operacija femoralne kile u opštoj anesteziji
190.000,00
4.8. Operacija umbilikalne kile u lokalnoj anesteziji
135.000,00
4.9. Operacija umbilikalne kile u opštoj anesteziji
170.000,00
4.10. Operacija epigastricne kile u lokalnoj anesteziji
120.000,00
4.11. Operacija epigastricne kile u opštoj anesteziji
150.000,00
4.12. Manja postoperativna kila cena u zavisnosti od lokalizacije i veličine kile
prema proceni
4.13. Operacija incizionalne kile u lokalnoj anesteziji
190.000,00
4.14. Operacija incizionalne kile u opštoj anesteziji
210.000,00
4.15. Operacija sinusa u lokalnoj anesteziji
58.000,00
4.16. Operacija hemoroida
od 125.000,00
4.17. Operacija apendixa (slepog creva) u opštoj anesteziji
190.000,00
5. Laparoskopija
5.1. Laparoskopska operacije ingvinalne u opštoj anesteziji
200.000,00
5.2. Laparoskopska operacija preponske kile obostrano
295.000,00
5.3. Laparoskopska operacija *sportske kile* (prošireni ingvinalni kanal)
245.000,00
5.4. Laparoskopska operacija recidivne ingvinalne kile u opštoj anesteziji
300.000,00
5.5. Laparoskopska operacija femoralne kile u opštoj anesteziji
200.000,00
5.6. Laparoskopska operacija umbilikalne kile u opštoj anesteziji u zavisnosti od veličine kile i mrežice
200.000,00 - 250.000,00
5.7. Laparoskopska operacija epigastrične kile u opštoj anesteziji u zavisnosti od veličine kile i mrežice
150.000,00
5.8. Laparoskopska operacija dijastaze rektusa
250.000,00 - 300.000,00
5.9. Laparoskopska operacija apendixa (slepog creva)
190.000,00
5.10. Laparoskopska operacija želudačne kile (hijatus hernija)
prema proceni
6. Proaktivna nega
6.1. Konsultacije sa lekarom
4.000,00
7. Terapija
7.1. Davanje injekcije (+ cena leka)
1.000,00
7.2. Davanje infuzije < 1L (+ cena leka)
7.000,00
7.3. Davanje infuzije > 1L (+ cena leka)
10.000,00
7.4. Davanje intravenske injekcije <= 100ml (+ cena leka)
4.000,00
8. Ostale usluge
8.1. Plasiranje urinarnog katetera
6.000,00
8.2. Deplasiranje urinarnog katetera
4.000,00
8.3. Previjanje malo (čista rana)
3.000,00
8.4. Previjanje srednje (čista rana)
4.500,00
8.5. Previjanje veliko (čista rana)
6.000,00
8.6. Obrada rane bez šivenja
6.000,00
8.7. Obrada lake rane sa šivenjem
14.000,00
8.8. Šivenje velike rane
18.000,00
8.9. Obrada malih opekotina
8.000,00
8.10. Obrada velikih opekotina
18.000,00
8.11. Infiltracija leka
6.000,00
8.12. Obrada dekubita manji
7.000,00
8.13. Obrada dekubita srednji
9.200,00
8.14. Obrada dekubita veliki
12.000,00
8.15. Obrada kolostome, ileostome bez materijala (disk,kesa)
3.000,00
8.16. Bolnički dan (+ troškovi preko 2.000,00 din)
23.000,00

Cene su date u RSD.

Cene su date na osnovu opštih procedura, i podložne su promenama u zavisnosti od kompleksnosti i potreba svakog pacijenta.

Molimo vas da se uvek pre procedure dogovorite sa izabranim lekarom oko svih troškova.