Operacije hernije u lokalnoj anesteziji

Operacija hernija pod lokalnom anestezijom danas se uveliko sa uspehom koristi širom sveta i predstavlja rutinsku proceduru.

Operacija hernija pod lokalnom anestezijom danas se uveliko sa uspehom koristi širom sveta i predstavlja rutinsku proceduru. Lokalna anestezija ima brojne prednosti u odnosu na  opštu ili regionalnu anesteziju kod ovih operacija. To je sigurna, jednostavna i efikasna procedura sa malom učestalošću “nus“ pojava kao što su kardiovaskularna nestabilnost, mučnina, povraćanje ili urinarna retencija. Kontraindikacije za primenu lokalne anestezije su retke a može se izvesti jednako bezbedno kod starijih kao i kod mlađih pacijenata.Naročito je pogodna kod starijih osoba. Lokalna anestezija ispunjava sve zahteve za procedure u jednodnevnoj hirurgiji, omogućava saradnju sa pacijentom za vreme operacija hernije, ubrzava rani postoperativni oporavak i mobilizaciju dok hospitalizacija traje samo nekoliko časova.

Operacija hernije se vrši u postupnoj (“korak po korak“) lokalnoj infiltracionoj anesteziji. Infiltraciona anestezija nastaje ubrizgavanjem lokalnog anestetika u tkivo koje se želi anastezirati. Na ovaj način nastaje prekid prenošenja osećaja bola u širem ili užem području za odredjeni vremenski period. Uglavnom se koristi mešavina brzo-delujućeg i dugo-delujućeg anestetika koja obezbedjuje pacijentu period od najmanje 5 sati bez bolova posle operacije. Anesteziju treba prilagoditi svakoj osobi posebno, zavisno od uzrasta, vrste intervencije, kao i osetljivosti pacijenta. Pre svake operacije u lokalnoj anesteziji pacijent dobije “premedikaciju” u vidu infuzije sa sedativima i analgeticima da bi što opušteniji ušao u operacionu salu.

Za više informacija zakažite termin ovde.

← Koje vrste hernija postoje↑ BlogPrijem i priprema za operaciju hernije →