Hemoroidi

Oboljevanje hemoroida spada u jedno od najčešćih patoloških stanja u hirurgiji

Oboljevanje hemoroida spada u jedno od najčešćih patoloških stanja u hirurgiji. Uglavnom se patologija zasniva na uvećanju hemoroidalnih čvorova, a ovo uvećanje dovodi do protruzije zapaljenja i infekcije, što sve zajedno kulminira učestalim bolovima i poremećajem funkcije. Hemoroidi (šuljevi) su normalne strukture u predelu anusa koje imaju ulogu zadržavanja kontinencije (sprečavanja nekontrolisanog izlivanja stolice). Imaju izgled jastučeta sastavljenog od venskih i vezivnih struktura i svojom pozicijom štite analni kanal. Uvećani hemoroidi mogu biti spoljašnji ili unutrašnji: unutrašnji nastaju blizu početka analnog kanala, a spoljašnji na analnom otvoru.

Najčešći simptomi hemoroida su:

Veliki deo ovog patološkog stanja se može lečiti konzervativno lekovima i promenom loših navika. Međutim jedan broj slučajeva se mora lečiti operativno. Za razliku od ustaljenog mišljenja među  pacijentima, da su ove operacije problematične i rizične, može se reći da  je hirurgija hemoroida relativno jednostavna, sigurna i ima dobre rezutate. Operacije se izvode u opštoj anesteziji, patološki izmenjeni čevorovi se odstranjuju bez narušavanja ostalih anatomskh struktura. Funkcija analnog kanala ostaje nepromenjena, a tegobe koje pacijent ima narednih destak dana su  vezane za bolove prilikom pražnjenja creva, koji su obično manji nego  kad su  hemoroidi  zapaljeni. Sama operacija ne ostavlja nikakve posledice  i  može se ponoviti  ako  se u  kasnijem periodu  pojave novi  izmenjeni  čvorovi. Osim bolova prilikom sedenja paciejnti  postoperativno nemaju  druga ograničenja  i  brzo  se vaćaju  normalnom životu. Današnji stil života veoma pogoduje razvoju ove bolesti, te su neadekvatna ishrana sa premalo vlakana i pretežno pasivan stil života glavni „krivci“ za nastanak hemoroida. Ipak, hemoroidi mogu nastati i kao posledica trudnoće, starenja, infekcije, hroničnog zatvora ili genetski.

Za više informacija zakažite termin ovde.

← Zašto nam se javljaju pacijenti koji imaju problem sa glasom?↑ BlogLaparoskopija →