Dijagnoza hernije

Dijagnoza kile se najčešće postavlja samo kliničkim hirurškim pregledom. Vaš hirurg može da vidi i opipa kilu na trbušnom zidu ili preponama koja se povećava ako stojite, kašljete ili se naprežete tokom pregleda.

Dijagnoza kile se najčešće postavlja samo kliničkim hirurškim pregledom. Vaš hirurg može da vidi i opipa kilu na trbušnom zidu ili preponama koja se povećava ako stojite, kašljete ili se naprežete tokom pregleda.

Ako dijagnoza nije jasna može se uraditi ultrazvučni pregled trbušnog zida radi otkrivanja male ili ponovne kile ili diferencijacije kile od drugih promena kao što su tumori potkožnog tkiva, uvećani limfni čvorovi, apscesi, aneurizme krvnih sudova, genetske anomalije (nespušteni testis).

Ponekad se za dijagnostiku kod velikih i kompleksnih hernija koristi CT pregled abdomena (skener) ili MR (magnetna rezonanca).

Za više informacija zakažite termin ovde.

← Definicija hernije↑ BlogKoje vrste hernija postoje →